Нийтлэгдсэн 2021-09-14

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

1 Зам тээврийн салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар хорооны 2021 оны төлөвлөгөө
2 ХАБЭА хөтөлбөр төлөвлөгөө
3 ҮОХХСБ комисс ажиллах заавар
4 МШӨ жагсаалт
5 МШӨ мэдээлэх журам
6 Зөвлөл байгуулах норматив
7 Нөхцөлийн үнэлгээ хийх аргачлал
8 Эрсдэлийн үнэлгээ хийх зөвлөмж
9 ХАБЭА-н сургалтын материал
10 Тушаал шийдвэр
11 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын орон тооны бус зөвлөлийн гишүүдийн ажлын чиглэл
sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper