Нийтлэгдсэн 2023-04-25

НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ БАЙЦААГЧ НАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ
Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд
1 2 3 4 5 6 7 8
Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс

1

Болд Билгүүдэй НСҮАХХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын  байцаагч Нисгэгч
 1. Фоккер-50 агаарын хөлөг
 2. Б767 агаарын хөлөг
11жил 4 сар 11жил 4 сар 4сар

2

Хөшөөний Эвсанаа НСҮАХХ Ахлах байцаагч АН-24 штурман, Нисгэгч
 1. В737 маягийн нисэх онгоцны хамтран нисгэг
 2. Нисэн хянаг
 3. Flight safety inspectors
36жил 10 сар 36жил 10 сар 2жил
3 Загдаагийн Амарсанаа НСҮАХХ-ын Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Нисгэгч инженер
 1. “Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч-нислэгийн үйл ажиллагаа”
 2. Flight safety inspectors refresher
 3. Audit Geneva
 4. Aviation manager
31жил 7 сар 16жил 9 сар 2жил
Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтэс
4 Баатаржав Хүдэрчулуун НТЧХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Агаарын хөлгийн хөдөлгүүр их биений ашиглалтын инженер
 1. Агаарын хөлгийн маягийн сургалт Аirbus 310, Вoeing 767, Fokker 50, Avro RJ85, Ми-8
 2. АНУ-ын иргэний нисэхийн академи (FAA Academy)-д Нислэгт тэнцэх чадварын байцаагчийн сургалт
 3. Франц Улсын иргэний нисэхийн их сургууль (ENAC)-д Нислэгт тэнцэх чадварын байцаагчийн гүнзгийрүүлсэн сургалт
 4. CFM-56 маягийн хөдөлгүүрийн сургалт, ИКАО – Нислэгийн үйл ажиллагааны хяналтын байцаагчийн сургалт
23жил 23жил 9жил
Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтэс
5 Норовын Заяа ҮГХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Нисгэгч,Удирдлагын менежмент
 1. Монгол улсад 1993 онд Нисгэгчийн шилжин сургалт Ю-12 онгоц
 2. Сингапурт 2003 онд Байцаагчийн мэргэшүүлэх сургалт /Нислэгийн аюулгүй ажиллагаа/
 3. Нисгэгчийн шилжин сургалт Ан-38 ОХУ. 2005.09.07
 4. АНУ-д 2017 онд Байцаагчийн мэргэшүүлэх сургалт / Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлт/
33жил 10 сар 26жил 4 сар 1жил     3 сар
Аэродром, агаарын навигацийн хяналтын хэлтэс
6 Ганболдын Мөнхболд ААНХХ-ийн  дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Аэродромын инженер
 1. 2018 онд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Бээжин. ICAO. ИНЕГ-ын ахлах болон дунд шатны менежерүүдийн сургалт: ICAO SARPs-ын нийцлийг хангах менежмент
 2. 2020 онд  Улаанбаатар Нисэхийн сургалтын төв, ICAO Train-Air PLUS хөтөлбөрийн дагуу Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны менежментийг хэрэгжүүлэх
 3. ОУИНБ-аас зохион байгуулсан аэродромын хяналтын байцаагчийн сургалтад хамрагдаж 2012, 2021 онд төгссөн.
 4. ОУИНБ-аас зохион байгуулсан нисэхийн аюулгүй байдлын хяналтын байцаагчийн сургалтад хамрагдаж 2023 онд төгссөн.
 5. Төрийн албаны мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж 2023 онд төгссөн.
 6. Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Бээжин. IATA: Нисэх буудлын мастер төлөвлөгөө
22жил 6 сар 22жил 6 сар 2жил    6 сар

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper