Нийтлэгдсэн 2018-07-26

Төсөл, хөтөлбөрийн хэлтэс

Энэ нэгж нь иргэний нисэхийн салбарт олон улсад хэрэгжиж буй дэвшилтэт техник, технологи, инновацийг судлах, хэрэгжүүлэх боломжийн талаар санал, дүгнэлт гаргах, агаарын навигаци болон нисэх буудлуудын  үйлчилгээнд шаардлагатай төсөл, хөтөлбөрийн судалгаа хийж, төслийг боловсруулах, төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүжилтийг гадаадын зээл, тусламж, хамтарсан төсөл, хөтөлбөр, төр-хувийн хэвшлийн түншлэл болон хуулиар зөвшөөрөгдсөн бусад эх үүсвэрээр шийдвэрлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper