Нийтлэгдсэн 2022-05-04

Гэрээний загварууд

1 ИНЕГ-т гэрээ байгуулах журам-2021 он
2 Хамтран ажиллах гэрээний загвар
3 Ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар
4 Хөлсөөр ажиллах гэрээний загвар
5 Түрээсийн гэрээ
6 Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ
7 Тоног төхөөрөмж түрээслүүлэх гэрээ
8 Барилга байгууламжийн барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт хийх гэрээ
9 Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар
10 Барилгад засвар хийх гэрээний загвар
11 Сургалтын гэрээний загвар
12 Эвлэрлийн гэрээний загвар
13 Хүүхэд харах үйлчилгээний гэрээ
14 Үүрэг дуусгавар болсон тухай
15 Харилцан ойлголцлын санамж бичиг
16 Гэрээ дүгнэсэн тухай
17 Ажил хүлээлцсэн тухай
18 Гадаад сургалтын гэрээний загвар
19 Эрх үүрэг шилжүүлэх гэрээний загвар
20 Гэрээний танилцуулах хуудас
21 Гэрээний төсөлд санал авах хуудас
22 Гэрээний төсөлд санал өгөх хуудас
23 Санамж бичгийн төсөлд санал өгөх хуудас
24 Санамж бичгийн төсөлд санал өгөх хуудас
25 Худалдах, худалдан авах гэрээний загвар

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper