Нийтлэгдсэн 2019-03-18

Эдийн засгийн зохицуулалтын тасаг

Энэ нэгж нь агаарын тээврийн эдийн засгийн зохицуулалтын бодлогын санал боловсруулах, бодлогын хэрэгжилтийг хангах, иргэний нисэхийн эдийн засгийн холбогдолтой дүрмүүдэд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, концессын гэрээний гүйцэтгэлд хяналт тавих, cалбарын үйлчилгээний үнэ тарифын талаарх бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, агаарын тээврийн гадаад, дотоод орчны судалгаа, шинжилгээ хийх, агаарын тээврийн зах зээлийн хэмжээ, багтаамжийг тодорхойлж, агаарын тээврийн салбарын эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Мөн дотоодын агаарын тээврийн байгууллагуудын санхүү, эдийн засгийн байдал, үнэ тарифт дүн шинжилгээ хийж, дотоодын тарифыг батлахад санал боловсруулах, агаарын тээвэрлэлтийн статистик мэдээллийг боловсруулах, иргэний нисэхийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх, үйлчилгээний чанарт хяналт тавьж, шаардлагатай зохицуулалтын арга хэмжээг авч ажиллана.

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper