Нийтлэгдсэн 2018-03-20

Иргэний нисэхийн дүрмийн төсөлд санал авах

ИНД-тэй холбоотой санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn цахим хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлж болно.
Иргэний нисэхийн баримт бичгүүдийн боловсруулалтад нийтлэг хэрэглэгддэг Англи үгсийн орчуулгыг эндээс авч өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглаж, зарчмын зөрүүтэй санал байвал бидэнд хандана уу.

Part Title Issue date
ИНД-119 Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт
Air Operator – Certification
16.Nov.2023
ИНД-129 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт
Foreign Air Transport Operator – Certification
30.Aug.2023
ИНД-101 Хүнгүй агаарын хөлөг, пуужин, жиро-глайдер болон парасэйлийн үйл ажиллагааны дүрэм
Gyrogliders, parasails and unmanned aircraft, kites, rockets – operating rules
30.Aug.2023
ИНД-103 Хэт хөнгөн агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны дүрэм
Microlight Aircraft – Operating Rules
23.Nov.2023
ИНД-104 Глайдерын үйл ажиллагааны дүрэм
Gliders – Operating Rule
23.Nov.2023
ИНД-105 Шүхрийн үйл ажиллагааны дүрэм
Parachuting – Operating Rules
23.Nov.2023
ИНД-106 Ханг-глайдерын үйл ажиллагааны дүрэм
Hang Gliders – Operating Rules
23.Nov.2023
ИНД-12 Осол, зөрчил болон статистик мэдээлэл
Accidents, Incidents, and Statistics Procedure
30.Aug.2023
ИНД-66 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх
Aircraft Maintenance Personnel Licensing
30.Aug.2023
ИНД-13 Албадан хэрэгжүүлэх дүрэм
Enforcement Procedures
09.Oct.2023
MNS 6409 : 2023 Annex-ийн нэр томьёоны тайлбар (төсөл) 29.Aug.2023

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper