Published on 2023-06-07

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг 
1. ИНЕГ-ын хүний нөөцийн стратеги-2030
2. ИНЕГ-ын 2014-2016 оны хүний нөөцийн стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
3. Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах дунд хугацааны хөтөлбөр
4. Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилт /2019-2021/
5. Иргэний нисэхийн хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр
6. Иргэний нисэхийн хүний нөөцийг 2024 он хүртэл хөгжүүлэх чиглэл
7. Иргэний нисэхийн хүний нөөцийг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх төлөвлөгөө
8. Төрийн албаны 2020 оны үйл ажиллагааны тэргүүлэх зорилтууд
Хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд хамаарах эрх зүйн баримт бичиг
1. Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
2. ИНЕГ-ын албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
3. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам
4. Архивын үйл ажиллагааны журам
5. Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны журам
6. Иргэний нисэхийн чиглэлээр суралцуулах журам
7. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам
8. Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас гадаадад албан томилолтоор ажиллуулах болон сургалтад хамруулах журам
9. Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам
10. Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр
11. Албан тушаалын тодорхойлолт

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper