Published on 2018-03-20

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан 2023 он
ИНЕГ-ын 2023 онд хийх аудитын шалгалтын хуваарь
9-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ИНҮТ-ААҮДСА
7-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ИНҮТ-ГСЦХА
6-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ИНҮТ-Архив
5-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ГТҮШХА
3-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – НМҮА

Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан 2022 он
ИНЕГ-ын 2022 онд хийх аудитын шалгалтын хуваарь
11-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Гурван сайхан НБ
10-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ИНҮТ-ХНАА
9-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – АРВАЙХЭЭР НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – БАЯНХОНГОР НБ
8-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Чойбалсан НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ИНҮТ-АБХА
7-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Мөрөн НБ
6-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – НЭМСЗА
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ХОЗА
2-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ИНЕГ-СХОГ

Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан 2021 он
ИНЕГ-ын 2021 онд хийх аудитын шалгалтын хуваарь
12-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ГТҮШХА
Аудитын шалгалтын товч тайлан – СЗА
11-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Арвайхээр НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Говь-Алтай НБ
10-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – НМҮА
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Дорнод НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Ховд НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Гурван сайхан НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Дэглий цагаан НБ
9-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ОХЗЛ 
Аудитын шалгалтын товч тайлан – НСТ
8-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Мөрөн НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Булган НБ
7-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – СЗА
5-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Тосонцэнгэл НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Өлгий НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Хэнтий НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Сүхбаатар НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Доной НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Баянхонгор НБ
2-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ГТҮШХА

Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан 2020 он
ИНЕГ-ын 2020 онд хийх аудитын шалгалтын хуваарь
12-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – НААХЗА/ААНХХ/
11-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Говь-Алтай НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Дундговь НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Булган НБ
10-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Хэнтий НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Сүхбаатар НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Дорнод НБ
 Аудитын шалгалтын товч тайлан – ГТҮШХА
9-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ОХЗЛ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Баян-Өлгий НБ
8-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – НМҮА
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Баянхонгор НБ
7-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – НЖБА
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Арвайхээр НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Сэргээн засах амралт
6-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – НБУГ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Чингис Хаан ОУНБ
4-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – НААХЗА/НТЧ/
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ЗУГ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – НУТА
3-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ЧХОУНБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Ховд НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Хөвсгөл НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Гурвансайхан НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Дэглий цагаан НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Доной НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Тосонцэнгэл НБ
1-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – НСТ

Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан 2019 он
ИНЕГ-ын 2019 оны аудитын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
ИНЕГ-ын 2019 оны аудитын үйл ажиллагааны тайлан
10-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Доной НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Гурван Сайхан НБ
9-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ГТҮА
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Ховд НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Тосонцэнгэл НБ
8-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Мөрөн НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Баянхонгор НБ
6-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – СЗА
Аудитын шалгалтын товч тайлан – НХҮА
5-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – НЖБА
Аудитын шалгалтын товч тайлан – НБУГ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ОХЗЛ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Өвөрхангай НБ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – Алтай НБ
4-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ХНАА
3-р сарын шалгалтын тайлан
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ЗУГ
Аудитын шалгалтын товч тайлан – НМҮА
Аудитын шалгалтын товч тайлан – ЧХОУНБ

Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан 2018 он
ИНЕГ-ын 2018 оны аудитын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
ИНЕГ-ын Дотоод аудитын албаны 2018 оны хагас жилийн ажлын тайлан
ИНЕГ-ын Дотоод аудитын албаны 2018 оны ажлын тайлан

Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан 2017 он
ИНЕГ-ын 2017 оны аудитын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
ИНЕГ-ын Дотоод аудитын албаны 2017 онд хийгдсэн ажлын тайлан

Хяналт шинжилгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө, тайлан 2016 он
ИНЕГ-ын 2016 оны аудитын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
ИНЕГ-ын 2016 оны аудитын хийгдсэн ажлын тайлан 12-р сарын 27-ний байдлаар

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper